τύραννος


τύραννος
тиран

Ancient Greek-Russian simple. 2014.